Service

Gericht op maatschappelijk verantwoorde recycling

Verantwoord recyclen

Samen streven naar een gesloten kringloop

ECMR biedt uw bedrijf de mogelijkheid om een container op uw terrein te plaatsen. Hierin kunt u de ingenomen reinigingsmachines verzamelen. ECMR gaat een actief samenwerkingsverband aan met producenten en distributeurs. Bedrijven zien wel de noodzaak in van het recyclen van machines en materialen, maar hebben zelf daar niet altijd de kennis en mogelijkheden voor. ECMR biedt hiervoor de oplossing. De afvalstroom wordt verlegd naar ECMR. Via ons online portal kunnen de partners het recyclingsproces van de ingenomen machines en materialen volgen.

Door de afgestemde inzameling van afvalstoffen reduceren wij CO2-uitstoot die bij transport vrijkomt. Vanuit heel Europa zamelen wij end-of-lifetime machines en materialen in, om deze vervolgens op onze locatie in Urk te sorteren, demonteren en inspecteren. Onze kernwaarden komen daarbij ook tot uiting in de keuze van ons personeel: wij geven langdurig werklozen en jonge mensen met een beperking een rol in het demontageproces op onze locatie.

Tijdens het demontageproces wordt iedere machine en al het materiaal geregistreerd. Vervolgens wordt met een duurzame blik gekeken naar de machineonderdelen en materialen die binnen zijn gekomen. Werkende onderdelen krijgen een tweede bestemming. Andere onderdelen en producten worden volledig gedemonteerd, waarna de afvalstoffen worden gesorteerd en een tweede leven krijgen binnen het circulaire model. Dit alles in een ‘zero emission’-omgeving, mede dankzij het gebruik van zonnepanelen. Het unieke ECMR-certificaat, dat per gerecyclede machine en ingekomen materialen wordt aangemaakt, vormt het bewijs voor u en uw klanten van de gesloten kringloop.

Onze duurzame visie behelst onze hele bedrijfsvoering. Van het aangaan van een samenwerkingsverband, waarin we gezamenlijk doelen die tot reductie leiden vaststellen, tot het recyclingsproces zelf, dat doen we op de meest groene manier. Met als uiteindelijk doel het sluiten van de kringloop, het realiseren van een circulaire economie en het mondiaal terugdringen van e-waste.

De service van ECMR

Duurzaamheid als sleutelwoord

Door een efficiënte demontage- en recyclingprocedure behaalt ECMR een maximaal resultaat. Onnodige afvalverwijdering wordt succesvol teruggeschroefd naar een minimum, door herbruikbare grondstoffen op een juiste manier opnieuw in te zetten. De meeste grondstoffen die in de afvalstroom terechtkomen zijn herbruikbaar. Bij de laatste externe WEEELABEX audit in 2021 is bij ECMR een recyclings- en recoverygraad van 96,3% vastgesteld.

Winnaar amsterdam innovation 2014

INNOVATIE

ECMR denkt een stap verder dan de fabrikanten van reinigingsmachines en -materialen. Wij voegen een sociaal-maatschappelijk aspect toe en plaatsen de productie in milieuperspectief. Hoe kan de reinigingssector zo actief mogelijk bijdragen aan een schonere wereld? ECMR wil de schakel in deze cyclus zijn.

In ons samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een economie met ‘zero waste’. Onze partners voeren het ECMR-certificaat en kunnen door de samenwerking hun ISO-normeringen opvoeren. Door in een vroeg stadium het antwoord op de duurzaamheidsvraag ontwikkeld te hebben, heeft ECMR de expertise in huis om de markt te helpen naar een gesloten kringloop. Niet voor niets zijn wij in de afgelopen jaren succesvol genomineerd voor diverse innovatie prijzen op het gebied van duurzaamheid en zijn we lid van de ISSA (https://www.issa.com/ ).

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen komt niet alleen tot uiting in het recyclen en hergebruiken van machines en materialen. Op de werkvloer creëren wij kansen voor werklozen en jonge mensen met een beperking. Ook voelen wij ons maatschappelijk betrokken met de gevolgen van lijnproductie elders in de wereld: de impact van e-waste op ontwikkelingslanden. ECMR ondersteunt dan ook actief het goede doel René Kids Center in Namibië, dat zich inzet voor een betere leefomgeving voor kansarme kinderen en gezinnen. Sinds 2020 heeft ECMR de beschikking over een eigen bos in Nederland waarbij door middel van het aanplanten van bomen een positieve bijdrage aan de CO2 vermindering wordt gegeven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als internationale speler in de reinigingsbranche zijn we een schakel geworden in de kringloop van reinigingsmachines en -materialen. Onze expertise hebben we toegepast in samenwerking met vele Europese bedrijven in de reinigingssector. Wij staan te popelen om ook met u te werken aan een transitie naar een gesloten, duurzame kringloop.

Neem contact met ons op