Een groene oplossing

CLEANING MACHINES AND MATERIALS RECYCLING

ECMR staat voor innovatie, flexibiliteit en duurzaamheid. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten wij ons volledig in voor het sluiten van de kringloop. Wij willen daarbij een voortrekkersrol nemen. Dat doen we samen als partners van ECMR, want samen zijn we verantwoordelijk voor een goede oplossing voor ons afval. Alle producenten, distributeurs en eindgebruikers van schoonmaakmaterialen en –machines worden partner bij ECMR. Een duurzame wereld begint bij hergebruik.

Green Clean Solution

Waarom

Door het groeiende aantal afgedankte machines en materialen in de reinigingssector is er behoefte aan een groene oplossing. ECMR stelt zich tot doel een bijdrage te leveren in de omschakeling van een lineaire productielijn naar een circulair economisch ondernemersklimaat. Door het verantwoord innemen, recyclen en hergebruiken van machines en materialen dichten wij het gat in de kringloop.

 

Hoe

ECMR is gecertificeerd conform ISO 14001, de internationale richtlijn voor Milieumanagementsysteem, ISO 26000, de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en WEEELABEX, de internationale standaard voor recyclen van elektronische apparatuur. Door samenwerking aan te gaan met ECMR nemen onze partners deel aan een verantwoord recyclingsconcept en profileren en positioneren zij zich als groene onderneming. Hierdoor wordt MVO een tastbaar gegeven, dat tot realisatie wordt in de processen van onze partners. Door het kiezen voor een duurzame afvalstroom kunnen onze partners zich positief onderscheiden.

Wat

Door het afdanken van schoonmaakmachines en -materialen kampt de reinigingssector momenteel met een vervuilde markt. Machines en materialen worden afgestoten, waardoor ze niet meer terugkomen in de kringloop binnen de sector. Door de samenwerking met ECMR wordt deze kringloop gedicht en een circulaire economie gerealiseerd. Dit recyclingsproces wordt bovendien volledig aantoonbaar gemaakt dankzij ons unieke certificeringssysteem. Via een internetportal hebben onze partners inzicht in de verwerkte materialen. Via de rapportagemodule van het portal kunnen certificaten worden gedownload waardoor de verwerking identificeerbaar en traceerbaar wordt. Op deze wijze kunnen onze partners hun duurzaamheidsdoelstellingen monitoren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als internationale speler in de reinigingssector zijn we een schakel geworden in de kringloop van schoonmaakmachines en -materialen. Onze expertise hebben we toegepast in samenwerking met vele Europese bedrijven in de reinigingssector. Wij staan te popelen om ook met u te werken aan een transitie naar een gesloten, duurzame kringloop.

Neem contact met ons op