Over ons

Een sector zonder verspilling

Ons proces

Met vier kernwaarden naar duurzaamheid

Reduce

Afvalstromen reduceren

Bedrijven dienen hun productie methoden, materiaal ge- verbruik en daaraan verbonden afvalstromen te optimaliseren, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een circulaire economie. Het streven van ECMR is de afvalstroom tot nul te reduceren; zoals omschreven in de globale milieudoelstelling ‘zero landfill’ (geen afvalstort). De door ECMR gestelde doelstellingen zijn tevens gebaseerd op het gehele demontageproces en voert deze uit op basis van ‘zero emission’. Dit door middel van energieopwekking via zonnepanelen.

Re-use

Cradle-to-cradle

Bedrijven dienen de mogelijkheden van hergebruik zoveel mogelijk te benutten. ECMR staat voor een milieuvriendelijk hergebruik van de diverse grondstoffen. De cradle to cradle-filosofie wordt door ECMR van harte onderschreven. Volgens de ‘van wieg tot wieg-gedachte’ worden de meeste gebruikte grondstoffen na hun leven in de ene reinigingsmachine, nuttig ingezet in een nieuwe reinigingsmachine. Bedrijven die samenwerken met ECMR kunnen hierdoor sneller en eenvoudiger de ‘cradle to cradle-filosofie’ implementeren in hun bedrijfsvoering. Het motto is: probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!

Recycle

De groene oplossing

Fabrikanten dienen hun verantwoording te nemen en hun end-of-lifetime machines te recyclen. Dit is echter een kostbaar traject en behoeft de nodige expertise. Er bestaan diverse merken en modellen, die allemaal een andere aanpak nodig hebben. ECMR staat voor de juiste manier van recyclen: ‘the green solution’. Door registratie van iedere binnengebrachte machine en materialen wordt het recyclingsproces ook werkelijk aantoonbaar. Via onze online portal kunnen partners hun unieke certificaten inzien, die een bewijs zijn van hun duurzame bedrijfsvoering. Deze kunnen direct worden uitgeprint en aan hun klanten worden verstrekt.

Respect

Maatschappelijke betrokkenheid

Bedrijven dienen respect en verantwoordelijkheid te tonen en daarmee hun bijdrage te leveren aan een verbetering van het leefmilieu. De toegevoegde waarde van ECMR is de vierde R: Respect. De recyclingsmethode van ECMR is totaal niet milieubelastend en toch wordt een maximaal resultaat bereikt: respect voor het milieu.

Bij de uitvoering van de demontage zet ECMR langdurig werklozen en jonge mensen met een beperking in. Uit maatschappelijke betrokkenheid zet ECMR zich ook in voor de kansarmen op de arbeidsmarkt: respect voor de mensheid.

Afvalstromen reduceren

Bedrijven dienen hun productie methoden, materiaal ge- verbruik en daaraan verbonden afvalstromen te optimaliseren, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan een circulaire economie. Het streven van ECMR is de afvalstroom tot nul te reduceren; zoals omschreven in de globale milieudoelstelling ‘zero landfill’ (geen afvalstort). De door ECMR gestelde doelstellingen zijn tevens gebaseerd op het gehele demontageproces en voert deze uit op basis van ‘zero emission’. Dit door middel van energieopwekking via zonnepanelen.

Cradle-to-cradle

Bedrijven dienen de mogelijkheden van hergebruik zoveel mogelijk te benutten. ECMR staat voor een milieuvriendelijk hergebruik van de diverse grondstoffen. De cradle to cradle-filosofie wordt door ECMR van harte onderschreven. Volgens de ‘van wieg tot wieg-gedachte’ worden de meeste gebruikte grondstoffen na hun leven in de ene reinigingsmachine, nuttig ingezet in een nieuwe reinigingsmachine. Bedrijven die samenwerken met ECMR kunnen hierdoor sneller en eenvoudiger de ‘cradle to cradle-filosofie’ implementeren in hun bedrijfsvoering. Het motto is: probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!

De groene oplossing

Fabrikanten dienen hun verantwoording te nemen en hun end-of-lifetime machines te recyclen. Dit is echter een kostbaar traject en behoeft de nodige expertise. Er bestaan diverse merken en modellen, die allemaal een andere aanpak nodig hebben. ECMR staat voor de juiste manier van recyclen: ‘the green solution’. Door registratie van iedere binnengebrachte machine en materialen wordt het recyclingsproces ook werkelijk aantoonbaar. Via onze online portal kunnen partners hun unieke certificaten inzien, die een bewijs zijn van hun duurzame bedrijfsvoering. Deze kunnen direct worden uitgeprint en aan hun klanten worden verstrekt.

Maatschappelijke betrokkenheid

Bedrijven dienen respect en verantwoordelijkheid te tonen en daarmee hun bijdrage te leveren aan een verbetering van het leefmilieu. De toegevoegde waarde van ECMR is de vierde R: Respect. De recyclingsmethode van ECMR is totaal niet milieubelastend en toch wordt een maximaal resultaat bereikt: respect voor het milieu.

Bij de uitvoering van de demontage zet ECMR langdurig werklozen en jonge mensen met een beperking in. Uit maatschappelijke betrokkenheid zet ECMR zich ook in voor de kansarmen op de arbeidsmarkt: respect voor de mensheid.

Visie

ECMR wil een voorloper zijn op het gebied van duurzaamheid, voornamelijk op het gebied van de reinigingsindustrie. Wij kijken voorbij de productielijn: we zijn gericht op het sluiten van de kringloop. Sectorbreed nemen we machines en materialen in, met als doel 100% recycling te realiseren. En dat voor zowel producenten, distributeurs als eindgebruikers. Door het sluiten van de kringloop gaan we e-waste tegen. Niet alleen machines, maar ook andere producten uit de branche, zoals stofzuigers, hogedrukreinigers en dispensers, nemen we in, hierdoor realiseren wij dat materialen als aluminium, ijzer en kunststof weer terugkeren in het productieproces.

Hoe we het doen

Door actief samen te werken met grote spelers in de reinigingsindustrie hebben wij een belangrijke positie in de branche ingenomen. Door onze partners te ontzorgen en door het delen van onze kennis, kan “end of lifetime” materiaal door recycling, re-using of refurbishing een tweede kans krijgen. Aan de hand van registratie van de machines krijgen bedrijven inzicht in de kringloop en wordt de recycling gestroomlijnd dankzij vergaarde data. Met ECMR-certificaten op zak kunnen bedrijven hun milieubewustzijn aantoonbaar maken.

Naar service

Waarom we het doen

De urgentie voor een klimaatvriendelijke industrie is nooit zo hoog geweest als nu. Grondstoffen raken op, bronnen raken uitgeput en aan de andere kant stapelt e-waste zich op. ECMR stelt dat duurzaamheid eigenlijk ook een vorm van hygiëne is. Door voorbij de productielijn te kijken, zetten wij in op een duurzame, gesloten economie.

René Kids Centre